Salta al contenuto principale
Passa alla visualizzazione normale.

2047 - MEDICINA E CHIRURGIA (SEDE CL)

Tirocinio di recupero secondo anno

24-mar-2021

Calendario attività di tirocinio di recupero del 2 anno.

 

Prof Lo Baido   

25 Marzo, ore 11-14 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE3NTVhM2QtZTkwNy00MjU0LWIyNGUtNTllMjMzOTQzOTY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%2256995158-134b-4258-81f9-b599d1b6d2c1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

01 Aprile,  ore 09-12

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWFlZjg0MjAtZDViMS00ZjVhLThmNzItOTI2NzUwNWYwNmY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%2256995158-134b-4258-81f9-b599d1b6d2c1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

06 Aprile  ore 11-14

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZlNTVhMjctMTJhYi00OTZjLWEyYmEtN2RlNWI2NTgxMGFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%2256995158-134b-4258-81f9-b599d1b6d2c1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Prof Scola        

29 Marzo, ore 09:30-13

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRjN2RjMjQtOGQwOS00M2Y0LTlkY2MtZjYyNTE1MWE1ZmM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%2256995158-134b-4258-81f9-b599d1b6d2c1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

30 Marzo, ore 09:30-13

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdiZjU5ODQtYWU4Mi00NWI2LTlhYWEtMDY4YTVhNzkyNWE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%2256995158-134b-4258-81f9-b599d1b6d2c1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

31 Marzo, ore 10:00-13

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWU5NmQwOTUtMzIxMC00MGQ1LTlmODItNDMzOTQ0Mjk3ZjAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%2256995158-134b-4258-81f9-b599d1b6d2c1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Dott Accardi      

19 Aprile,  ore 09-12:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRmNWQwZjUtYzU1My00Zjc5LWI4NTktMWZhNmYxNzc4ZGZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%2256995158-134b-4258-81f9-b599d1b6d2c1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

20 Aprile  ore  09-12:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVjNDY5NWMtOTY3YS00YzIxLWJjNTEtYzEwMjMwMmU5ZTRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%2256995158-134b-4258-81f9-b599d1b6d2c1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

22 Aprile  ore  09-12:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA5MTdmYTItZTA1ZC00MmMyLTgwZGQtYzhjMzdmMDM0MzNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%2256995158-134b-4258-81f9-b599d1b6d2c1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Dott Fasciana   

27 Aprile  ore   9:30-13:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQzMWU0ODEtMzA4MC00YzkwLTkwNDctMTBhZThmMGU1NjNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%2256995158-134b-4258-81f9-b599d1b6d2c1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

30 aprile           9:30-13:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQ0MDcyNjctMmEwYi00ODk2LWFkZDItMzNkZTFkODY0NDhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%2256995158-134b-4258-81f9-b599d1b6d2c1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

04 Maggio        9:30-12:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ1NzhiYmQtMGM4MC00NmM3LTllNjItODcyMWQwYTZhZDk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%2256995158-134b-4258-81f9-b599d1b6d2c1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a