Salta al contenuto principale
Passa alla visualizzazione normale.

IVANO CAVALLINI

Cultural Paradigm and Popular Canon: The Discourse on Nation in Nineteenth-century Music of Slavic Mitteleuropa

  • Autori: Cavallini, I.
  • Anno di pubblicazione: 2016
  • Tipologia: Articolo in rivista (Articolo in rivista)
  • Parole Chiave: Nacionalna identiteta slovanske Srednje Evrope je v razpravi obravnavana z novim pristopom k različnim kulturnim paradigmam, takim, ki upošteva zgodovinske dogodke, preko katerih se je ob koncu 18. stoletja na Poljskem in v 19. stoletju na Češkem, Slovenskem in na Hrvaškem uveljavil splošno priznani glasbeni kanon. Pojav kanona je treba analizirati v okviru, v katerem sta kozmopolitizem in nacionalizem soobstajala v prepletu uporabne in avtonomne glasbe, kar presega zamejevanje v kategorije podrejenosti, prirejenosti in avtonomije.
  • OA Link: http://hdl.handle.net/10447/202345

Abstract

The national identity of Slavic Mitteleuropa is examined by means of a new approach to different cultural paradigms, namely the historical events out of which the popular canon in music flourished at the end of eighteenth-century Poland and in nineteenth-century Bohemia, Slovenia and Croatia. This phenomenon must be analysed within a framework in which cosmopolitism and nationalism co-existed in a mix of functional and autonomous music, superseding the boundaries of subordination, adaptation and autonomy