Salta al contenuto principale
Passa alla visualizzazione normale.

FABRIZIO PEPE

The use and beauty of ultra-high-resolution seismic reflection imaging in Late Quaternary marine volcaniclastic settings, Bay of Naples, Italy

  • Autori: Sacchi, Marco; Caccavale, Mauro; Corradino, Marta; Esposito, Giuseppe; Ferranti, Luigi; Hámori, Zoltán; Horváth †, Ferenc; Insinga, Donatella; Marino, Camilla; Matano, Fabio; Molisso, Flavia; Natale, Jacopo; Passaro, Salvatore; Pepe, Fabrizio; Tóth, Tamás
  • Anno di pubblicazione: 2019
  • Tipologia: Articolo in rivista
  • OA Link: http://hdl.handle.net/10447/385466

Abstract

A Nápolyi-öbölben felvett ultra nagy felbontású egycsatornás (IKB-Seistec™) reflexiós szeizmikus szelvények korábbi geológiai és geofizikai vizsgálatok eredményeivel együtt kivételes, eddig soha nem látott felbontású szeizmikus leképezését nyújtják a Flegrei-mezők és a Somma-Vezúv felszín alá süllyedt késő-pleisztocén–holocén rétegtani felépí - tésének. A szeizmikus szelvényeken látott geometria és gravitációs magvevővel nyert üledékek adatainak összevetéséből Campania partközeli kontinentális talapzatán számos olyan üledékes és vulkáni szerkezet, valamint hidrotermális jelenség került leképezésre, melyek a legutolsó glaciális maximum (kb. 18 000 év) óta keletkeztek. A Pozzuoli-öbölben mért Seistec szelvények jól mutatják a beomlott kaldera gyűrűs vetőjét, a kb. 15 ezer éves Nápolyi Sárga Tufa (NYT) lerakódáshoz vezető kitöréskor felújuló boltozatot, és alátámasztják a deformáció későnegyedidőszaki korára és stílusára vonatkozó hipotéziseket. A szeizmikus szelvényeken látható a NYT rétegeinek töréses szerkezete, valamint hidrotermális fluidum-feláramlások és vulkáni/szubvulkáni intrúziók a gyűrűs vetők mentén. A Somma-Vezúv rétegvulkán előterében a kontinentális talapzat felett mért szeizmikus szelvények leképezték a Vezúv i.sz. 79-es kitörésekor Herculaneum városát elpusztító piroklaszt-ár tengervízbe érésekor keletkező, gravitációsan összeomló homokhullámok szerkezetét is. A Somma-Vezúv és a Pozzuoli-öböl közti, buckás felszínű Banco della Montagna területén mért szelvények és fúrómagok vulkanoklasztos diapírok sorát tárták fel. Ezeket a konszolidálatlan horzsakőből álló testeket a fluidum - feláramlás és aktív kigázosodás hatására kialakult mélybeli túlnyomás hozta fel a tengerfenékre.